مقاله فارسی اینترنت اشیا

کاربرد های اینترنت اشیا در نفت و گاز

کاربرد های اینترنت اشیا در نفت و گاز   اینترنت اشیا :صنعت نفت و گاز در بخش جستجوی منابع زیر زمینی صنعت نفت و گاز در بخش جستجوی منابع زیر زمینی  ، حفاری و رساندن نفت خام به سطح زمین هر ساله طی زمان هایی که تولیدی انجام نمی شود NPT میلیارد ها دلار از […]

آینده اینترنت اشیا
مقاله فارسی اینترنت اشیا

آینده اینترنت اشیا

 پیش بینی برای اینترنت اشیاء در سال 2018   شرکت ها تلاش می کنند تا خدمات خود را به صورت مبتنی بر صدا  در اینترنت اشیا به مشتریان ارائه دهند. بر اساس لیست Fortune 500 پیچیدگی، گستردگی و کیفیت خدمات مبتنی بر صدا در سال 2018 رشد کرده و با توجه به خدمات موجود، حدودا […]