پایتون

ساختار نگارشی پایه پایتون (basic syntax)

ساختار نگارشی پایه پایتون (basic syntax) زبان پایتون شباهت های زیادی به زبان های Perl، C و Java دارد. با این حال، تفاوت های اساسی هم بین این زبان ها وجود دارد. اولین برنامه ی پایتون برنامه نویسی خود را از روش های زیر انجام می دهیم. برنامه نویسی با فراخوانی مفسر اگر مفسر را […]

پایتون

بررسی اجمالی زبان برنامه نویسی Python

پایتون یک زبان script نویسی سطح بالا، مفسر، تعاملی و شی گرا است. پایتون با هدف خوانایی بالا تعبیه شد. این زبان به طور مکرر از کلمات کلیدی انگلیسی بهره می گیرد (در حالی که زبان های دیگر اغلب از علائم نگارشی بهره می گیرند) و همچنین ساختار نگارشی که می بایست نوشت نسبت به […]

پایتون

زبان برنامه نویسی Python

زبان برنامه نویسی Python پایتون به انگلیسی Python یک زبان برنامه‌نویسی همه منظوره، سطح بالا (high-level)، شی گرا (object-oriented) و مفسر (interpreter) است که توسط خودو فان روسوم در سال ۱۹۹۱ در کشور هلند پا به عرصه ی وجود گذاشت. فلسفه ایجاد آن تاکید بر دو هدف اصلی خوانایی بالای برنامه‌های نوشته شده و کوتاهی […]