آخرین اخبار اسلایدر پایان نامه اینترنت اشیا دسته‌بندی نشده مقاله انگلیسی اینترنت اشیا مقاله شبکه مقاله فارسی اینترنت اشیا

پکیج آموزشی اینترنت اشیا

پکیج آموزشی اینترنت اشیا   اینترنت اشیا (Internet of things) یا به اختصار IoT، یکی از جدیدترین حوزه های علم روز است که دانش رشته های مختلف را به منظور بخشیدن هویت دیجیتالی به تمام اشیا و ارتباط آن ها با همدیگر از طریق شبکه های مختلف مخابراتی به کار می گیرد. اینترنت اشیا در […]

iot-article
پایان نامه اینترنت اشیا مقاله انگلیسی اینترنت اشیا

Data Mining for the Internet of Things with Fog Nodes

Data Mining for the Internet of Things with Fog Nodes The paper describes an approach of applying an actor model that executes Data Mining algorithms to analyze data in IoT systems with a distributed architecture (with Fog Computing). The approach allows to move computational load closer to the data, thus increasing performance of the analysis […]

iot-article
پایان نامه اینترنت اشیا مقاله انگلیسی اینترنت اشیا

Data Mining for Various Internets of Things Applications

Data Mining for Various Internets of Things Applications Internet of Things is now an accelerating technology in the world of devices. It helps us connect all the devices which we use in our day to day chores via the internet. Starting from home, office, industry automation to health care and smart cities internet of things […]

iot-article
پایان نامه اینترنت اشیا مقاله انگلیسی اینترنت اشیا

CHALLENGES AND DATA MINING MODEL FOR IoT

CHALLENGES AND DATA MINING MODEL FOR IoT The Internet of Things (IoT) is an emerging topic in today’s era. It has a lot of significance in technology, business, social and engineering fields. This technology provides an easier way of communication of devices with the minimal interaction of human. IoT takes advantage of advancement in network […]

iot-article
پایان نامه اینترنت اشیا مقاله انگلیسی اینترنت اشیا

Analysis of Eight Data Mining Algorithms for Smarter Internet of Things (IoT)

Analysis of Eight Data Mining Algorithms for Smarter Internet of Things (IoT) Internet of Things (IoT) is set to revolutionize all aspects of our lives. The number of objects connected to IoT is expected to reach 50 billion by 2020, giving rise to an enormous amounts of valuable data. The data collected from the IoT […]

آینده اینترنت اشیا
پایان نامه اینترنت اشیا

پایان نامه راه حل های امنیت برای اینترنت اشیاء

راه حل های امنیت برای اینترنت اشیاء اینترنت اشیا(IoT) شبکه ای از اشیاء فیزیکی قابل شناسایی جهانی (یا چیزها)، ادغام آنها با اینترنت و نمایندگی آنها در دنیای مجازی یا دیجیتال است. به منظور ساخت IoT، طیف گسترده ای از فن آوری ها درگیر هستند. به عنوان مثال، RFID برای شناسایی مکان و دستگاه، پروتکل […]