zigbeeچیست
مقاله فارسی اینترنت اشیا

ZigBee چیست

 ZigBee چیست؟ ظهور بسیاری از استانداردها، به ویژه در گروه رادیویی صنعتی، علمی و پزشکی (ISM) دیده شده است. بسیاری از پروتکل های اختصاصی برای برنامه های کاربردی کنترل شده وجود دارد که در آن رابط های تنگاتنگی وجود دارد. نیاز به یک استاندارد به طور گسترده ای برای ارتباط بین سنسورها در شبکه های […]

Sigfoxچیست
مقاله فارسی اینترنت اشیا

Sigfoxچیست ؟

Sigfox چیست ؟ Sigfox یک شرکت فرانسوی است که در سال 2009 تاسیس شد که شبکه های بی سیم را برای اتصال به اشیاء کم انرژی مانند کنتور برق، smartwatch ها و ماشین های لباسشویی، که باید به طور مداوم و مقدار کمی از داده ها را تولید کند، ایجاد می کند. Sigfox واقع در […]